ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
แจ้งกำหนดการเปิดใช้ระบบรับเงินกลาง (e-Payment) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินด้วยคอมพิวเตอร์ แทนการออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์


  1. แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบรับเงินกลาง (e-Payment) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  2. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบรับเงินกลาง (e-Payment) มีดังนี้
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบรับเงินกลาง (e-Payment) ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
    2. บราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome

กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง


  1. หลักเกณฑ์การใช้ใบเสร็จรับเงินที่ออกด้วยคอมพิวเตอร์