ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

ประชาสัมพันธ์

  1. คุณลักษณะขั้นต่ำสำหรับการใช้งานระบบรับเงินกลาง (e-Payment) มีดังนี้
    1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานระบบรับเงินกลาง (e-Payment) ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น โดยมีคุณลักษณะขั้นต่ำตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป
    2. เบราว์เซอร์ (Browser) สำหรับเข้าอินเทอร์เน็ต คือ Internet Explorer ตั้งแต่เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome ตั้งแต่เวอร์ชั่น 50 ขึ้นไป chrome

เอกสารและคู่มือต่างๆ

ติดต่อเรา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666
โทรสาร 0 - 2579 - 9707